به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور روز سه شنبه ۱۴۰۰/۲/۲۸ در حاشیه افتاح نمایشگاه اینوتکس از غرفه سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب بازدید کرد.
در این بازدید دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، دکتر داداندیش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور رئیس سرای نوآوری ایشان را همراهی کردند.

سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب اولین مرکز نوآوری تخصصی در زمینه تکنولوژی های آموزشی در کشور است که با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در دی ماه ۱۳۹۹ راه اندازی شد. این مرکز با هدف توسعه زیست بوم فناوری های آموزشی درصدد تغییر نگرش در حوزه آموزش در سطح کشور می باشد