به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری و فناوری های آموزشی تهران غرب، به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد تهران غرب ،رویداد ملی حل مسئله با محوریت رفع چالش‏های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی‬ در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ توسط اداره کل ایجاد و توسعه آموزشهای فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری سرای نوآوری و فناوری های آموزشی واحد‬ تهران‬ غرب با شرکت ۹ تیم از واحدهای دانشگاهی استان تهران بصورت حضوری ومجازی برگزار شد.
در این رویداد یک روزه، کارکنان واحدهای دانشگاهی استان تهران پس از ثبت چالش های خود در قالب گروه های سه نفره به رقابت پرداختند. این تیم‌ها با مشورت و کمک های منتورهای گروه خود به دنبال راه حلی مناسب برای رفع چالش های خود بودند

در پایان رویداد، تیم ها در مدت زمان ۷ دقیقه، راهکار مناسب چالش خود را ارائه دادند و توسط داوران ارزیابی و سه تیم برتر انتخاب و در مراسم اختتامیه رویداد از ایشان تقدیر شد.
مراسم اختتامیه با حضور دکتر پروین داداندیش، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، دکتر حاجی پور، رئیس سرای نوآوری واحد تهران غرب، دکتر رئیس پور، مدیر اداره کل ایجاد و توسعه آموزش های فناوری و خلاقیت دانشگاه آزاد اسلامی، داوران، منتورها، و شرکت کنندگان بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

۴۲ نفر از ۶ واحد در سطح استان تهران در این رویداد ثبت نام کردند که ۳۸ نفر آنها در قالب ۱۱ گروه دسته بندی شدند که ۲ گروه فعالیتی نداشته و در نهایت با ۹ گروه با هدایت منتور اختصاصی راهکار های مناسب برای رفع چالش های هر گروه پیدا شد.

از بین ۱۱ گروه حاضر در این رویداد سمیه سواری، فاطمه عزیزی و گوهر کاظم لو از واحد صفا دشت بعنوان تیم اول، لیلا خوبان، حمیده احمدی و ابراهیم مهری از واحد تهران غرب بعنوان تیم دوم و مهسا ثنایی، مینا آقامحمدی و مریم کاظمی نسب از واحد تهران غرب به عنوان تیم سوم معرفی و تندیس رویداد و هدیه نقدی دریافت کردند.