به گزارش روابط عمومی سرای نوآوری واحد تهران غرب، اعضای هیت علمی گروه علوم‌پایه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۱ از سرای نوآوری واحد تهران غرب بازدید کردند. براساس این گزارش، خانم دکتر مصلح معاون اجرایی سرا و جناب آقای دکتر رمضانی ریس دانشکده علوم انسانی ، و جمعی از اساتید علوم پایه در مورد عملکرد ها و فعالیت های سرای نوآوری به بحث و تبادل نظر پرداختند .